Naše glavne usluge:

Računovodstvene usluge

- izrada računovodstvene politike i kontnog plana prema specifičnim potrebama svakog klijenta
- vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnika i glavne knjige
- analitičko knjigovodstvo i pomoćne knjige – dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije, salda-konti kupaca, salda-konti dobavljača, blagajne, knjige putnih naloga i ostalog prema Vašim specifičnim potrebama
- knjiženje ulaznih (URA) i izlaznih (IRA) dokumenata te njihova klasifikacija
- popunjavanje izvještaja za potrebe državnih institucija
- rekapitulacije potraživanja i obaveza
- izrada poreznih evidencija
- platni promet
- fakturiranje
- dostava i preuzimanje dokumentacije
- dostupnost podataka 24/7

Kadrovska

- registracija zaposlenika
- administracija ugovora
- izračun plaće, doprinosa, provizija, bonusa i slično
- izračun drugog dohotka
- uplate i evidencija
- izrada izvještaja za državne institucije i zaposlene
- isplata plaća putem internet bankarstva

Porezno i financijsko savjetovanje

- Izrada kreditnih zahtjeva i prikupljanje potrebne dokumentacije
- Konzalting za sve djelatnosti
- Savjetovanje iz područja računovodstva, poreznih i drugih zakona